8 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 8 double spokes rims