4 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 4 double spokes rims